Loading Page: kurs od strony portfela

Tel 6000 162 52

1 - pomysł i chęć posiadania prawka – tu nic nie wydajesz

2 - PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) – tu zaczynasz wydawać

a) zdjęcie (takie jak do dowodu) – ceny są różne

b) wizyta u lekarza (lekarz z uprawnieniami do badania kierowców) – 200 zł

c) bierzesz a+b, idziesz po PKK do Wydziału Komunikacji – nic nie wydajesz

3 - kurs w OSK – tu wydasz najwięcej

a) kurs na prawo jazdy – ceny są bardzo różne, szkolenie powinno zawierać

* zajęcia z teorii 26 x 45 min (stacjonarne lub on-line) + pierwsza pomoc 4 x 45 min

* zajęcia praktyczne 30 x 60 min

b) egzamin teoretyczny wewnętrzny – może być odpłatny

c) egzamin praktyczny wewnętrzny – może być odpłatny

4 - jazdy doszkalające (warto pojeździć po ukończeniu kursu a przed egzaminem praktycznym państwowym) – ceny są bardzo różne

5 - egzamin teoretyczny państwowy; 30 zł

6 - egzamin praktyczny państwowy ; 140 zł

7- Po zdaniu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego, należy udać się lub skontaktować z odpowiednim wydziałem komunikacji i uiścić opłatę w wysokości około – 100 zł.

8 - wizyta w Wydziale Komunikacji po odbiór PRAWA JAZDY !!!

 

 

W Grodzisku Maz. licząc średnią cenową za kurs + jazdy doszkalające + opłaty urzędowe + egzaminy możesz wydać:

- zdjęcie około                                     30 zł

- lekarz                                             200 zł

- kurs około                                     2450 zł

- jazdy doszkalające 10 godzin około   850 zł

- egzaminy państwowe                       170 zł

- opłata w urzędzie około                    100 zł

 

        TYLE MOŻESZ WYDAĆ             3800 zł

 

Płacąc mniej lub więcej, PAMIĘTAJ prawo jazdy będzie Ci służyło całe życie :-))